Our DIAMONDS

กระบวนการสรรหาวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
ด้วยการคัดสรรเพชรอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน 4Cs
นำเข้าเพชรทุกเม็ดจากแหล่งเจียระไนที่ดีที่สุดของโลกจากเมืองแอนต์เวิร์ป
ประเทศเบลเยียม ศูนย์กลางการค้าเพชรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
The Diamond Capital of the World

เพชรทุกเม็ดได้รับการเจียระไนอย่างประณีตด้วยช่างฝีมือชั้นสูง จึงได้ความงาม
อันเยี่ยมยอด พร้อมใบรับรองคุณภาพระดับโลก
สมบูรณ์แบบด้วยคุณสมบัติแห่งความเป็นเลิศครบถ้วนทุกประการ

Our CERTIFICATES

การันตีคุณภาพและความเชื่อมั่นด้วยใบรับรอง
คุณภาพเพชรจากสถาบัน GIA และ
HRD มาตรฐานระดับโลก

HRD

Certificate จากสถาบัน HRD หรือ Hoge Raad voor Diamant (Diamond High Council) ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 ประเทศเบลเยียม เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของทางฝั่งยุโรป ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าเพชร และการเจียระไนอันดับหนึ่งของโลก

GIA

Certificate จากสถาบัน GIA หรือ Gemological Institute of America เป็นองค์กรแบบไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1931 สหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขายด้วยมาตรฐานการรับรองที่เคร่งคัด จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดของโลก

ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกกับ Thailand’s First Master Cut Diamond เพชรน้ำงามทรง Cushion Cut ที่ได้รับการเจียระไนพิเศษถึง 90 เหลี่ยม ซึ่งโดยปกติจะมีเพียง 58-66 เหลี่ยมเท่านั้น ทำให้เพชรส่องประกายเล่นไฟสวยมากกว่าปกติถึง 60% พร้อมใบรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบัน HRD และ Certificate of Authenticity

คอลเลกชันพิเศษที่นำเพชร D Color Triple Excellent ขนาด 0.19 กะรัต ที่เพชรทุกเม็ดจะมาพร้อมกับใบรับรองคุณภาพเพชรจาก HRD Antwerp ซึ่งโดยปกติแล้วตามมาตรฐานสากล เพชรจะต้องน้ำหนัก 0.30 กะรัตขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้ใบรับรองคุณภาพ

Our DIAMONDS

กระบวนการสรรหาวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อนำมาสร้างสรรค์ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ด้วยการคัดสรรเพชรอย่างเข้มงวด
ตามมาตรฐาน 4Cs นำเข้าเพชรทุกเม็ดจากแหล่งเจียระไนที่ดีที่สุด
ของโลกจากเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม
ศูนย์กลางการค้าเพชรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
The Diamond Capital of the World

เพชรทุกเม็ดได้รับการเจียระไนอย่างประณีตด้วยช่างฝีมือชั้นสูง
จึงได้ความงามอันเยี่ยมยอด พร้อมใบรับรองคุณภาพระดับโลก
สมบูรณ์แบบด้วยคุณสมบัติแห่งความเป็นเลิสครบถ้วนทุกประการ

Jubilee Diamond

Our CERTIFICATES
การันตีคุณภาพและความเชื่อมั่นด้วยใบรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบัน GIA และ HRD มาตรฐานระดับโลก

GIA
Certificate จากสถาบัน GIA หรือ
Gemological Institute of America
เป็นองค์กรแบบไม่แสวงหาผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1931 สหรัฐอเมริกา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ
และผู้ขายด้วยมาตรฐานการรับรอง
ที่เคร่งครัดจนได้รับการยอมรับว่าเป็น
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดของโลก

HRD
Certificate จากสถาบัน HRD หรือ Hoge Raad voor Diamant (Diamond High Council) ก่อตั้งขึ้นในปี 1973
ประเทศเบลเยียม เป็นสถาบันที่ได้รับ
การยอมรับมากที่สุดของทางฝั่งยุโรป
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าเพชร
และการเจียระไนอันดับหนึ่งของโลก

ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกกับ Thailand’s First
Master Cut Diamond เพชรน้ำงาม ทรง
Cushion Cut ที่ได้รับการเจียระไนเป็นพิเศษ ถึง
90 เหลี่ยม ซึ่งโดยปกติจะมีเพียง 58-66
เหลี่ยมเท่านั้น ทำให้เพชรส่องประกาย
เล่นไฟสวยมากกว่าปกติถึง 60%
พร้อมใบรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบัน
HRD และ Certificate of Authenticity

คอลเลกชันพิเศษที่นำเพชร D Color Triple
Excellent ขนาด 0.19 กะรัต ที่เพชรทุกเม็ด
จะมาพร้อมกับใบรับรองคุณภาพเพชร จาก
HRD Antwerp ซึ่งโดยปกติแล้ว
ตามมาตรฐานสากล เพชรจะต้องน้ำหนัก 0.30
กะรัตขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะได้ใบรับรองคุณภาพ

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER