THE MALL

The Mall Bangkae
เดอะมอลล์บางแค
ชั้น1 โซนลานโปรโมชั้นสแควร์ ใกล้กับร้าน charles & keith
083-842-8661
ชั้น 1 อยู่โซนเครื่องประดับสตรี
083-096-3524

The Mall Bangkapi
เดอะมอลล์บางกะปิ
ชั้น G โซนพลาซ่า หน้าร้านทอง
083-842-8664
ชั้น G ติดกับโซนนาฬิกา หน้าทางเข้าเชื่อมฝั่งพลาซ่า
091-890-3393