MEGA BANGNA

Mega Bangna
เมกะบางนา
ชั้น 1 บริเวณโซนเครื่องประดับ ตรงข้ามร้าน G2000
083-096-1600

Central MEGA Bangna
เซ็นทรัลเมกะบางนา
ชั้น 1 โซนเครื่องประดับหน้าบันไดเลื่อน
083-099-2004