13 สาขาทั่วประเทศ ลด 60% สินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด

JUBILEE DIAMOND MID YEAR GRAND SALE

14-30 มิถุนายน 2567 ช้อปได้ที่ 13 สาขา โซนพลาซ่า ในห้างดังต่อไปนี้

เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 091-770-9036 
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี 083-096-3519
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 083-842-8682
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 091-772-9768
เซ็นทรัล เชียงราย 083-842-8691
เซ็นทรัล นครสวรรค์ 091-770-9039
เซ็นทรัล พิษณุโลก 083-842-8681
เซ็นทรัล อุดรธานี 083-842-8639
เซ็นทรัล อุบลราชธานี 091-770-4020
เซ็นทรัล โคราช 090-980-2993
เซ็นทรัล ขอนแก่น 080-220-2508
เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา 083-842-8674
เซ็นทรัล ชลบุรี 083-842-8675

รีบลงทะเบียนรับสิทธิ์

พิเศษ! เพียง 3 วันเท่านั้น ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิ.ย. 2567
รับฟรี! Jubilee Jewelry Luxe Box Set มูลค่า 8,900 บาท*

  *เมื่อมียอดซื้อใดๆ
  **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

  13 สาขาทั่วประเทศ
  ลด 60% สินค้าราคาพิเศษ
  มีจำนวนจำกัด

  JUBILEE DIAMOND MID YEAR GRAND SALE

  14-30 มิถุนายน 2567 ช้อปได้ที่ 13 สาขา
  โซนพลาซ่า ในห้างดังต่อไปนี้

  เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 091-770-9036 
  เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี 083-096-3519
  เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 083-842-8682
  เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 091-772-9768
  เซ็นทรัล เชียงราย 083-842-8691
  เซ็นทรัล นครสวรรค์ 091-770-9039
  เซ็นทรัล พิษณุโลก 083-842-8681
  เซ็นทรัล อุดรธานี 083-842-8639
  เซ็นทรัล อุบลราชธานี 091-770-4020
  เซ็นทรัล โคราช 090-980-2993
  เซ็นทรัล ขอนแก่น 080-220-2508
  เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา 083-842-8674
  เซ็นทรัล ชลบุรี 083-842-8675

  รีบลงทะเบียนรับสิทธิ์

  พิเศษ! เพียง 3 วันเท่านั้น ลงทะเบียนจองสิทธิ์
  ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิ.ย. 2567
  รับฟรี! Jubilee Jewelry Luxe Box Set
  มูลค่า 8,900 บาท*

   *เมื่อมียอดซื้อใดๆ
   **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย