เครื่องประดับเพชรที่ช่วย

เติมพลังแห่งโชคลาภความมั่งคั่งร่ำวย

ช่วยเสริมอำนาจ และบารมี

จี้เพชร Dragon’s Flow Blessing Pendant

SKU : P24408ES-YG

ราคา 11,800 บาท

SHOP NOW

จี้เพชร Dragon’s Flow Blessing Pendant

SKU : P24408ES-WG

ราคา 11,800 บาท

SHOP NOW

สร้อยข้อมือเพชร Charm Dragon’s Blessing

SKU : H24401ES-YG

ราคา 12,800 บาท

SHOP NOW

สร้อยข้อมือเพชร Charm Dragon’s Blessing

SKU : H24401ES-WG

ราคา 12,800 บาท

SHOP NOW

สร้อยข้อมือเพชร Shine Dragon’s Blessing

SKU : H24402ES-YG

ราคา 17,800 บาท

SHOP NOW

สร้อยข้อมือเพชร Shine Dragon’s Blessingt

SKU : H24402ES-WG

ราคา 17,800 บาท

SHOP NOW

แรงบันดาลใจสู่ Fu Long (福龙): The Dragon of Prosperity Collection

JUBILEE DIAMOND ได้นำความเชื่อมาผสานรวมกับความทันสมัย สู่การตีความสัญลักษณ์บทใหม่ ออกแบบเป็นเครื่องประดับเพชร Fu Long (福龙): The Dragon of Prosperity Collection มังกรผู้มาอวยพร และส่งมอบความเจริญรุ่งเรือง โดยชื่อของคอลเลกชั่นนี้มีที่มาจากภาษาจีนมงคลว่า

福 (Fú) แปลว่า โชคดีมีสุข
龙 (Lóng) แปลว่า มังกร

เครื่องประดับเพชรที่ช่วย

เติมพลังแห่งโชคลาภความมั่งคั่งร่ำวย

ช่วยเสริมอำนาจ และบารมี

จี้เพชร Dragon’s Flow Blessing Pendant

SKU : P24408ES-YG

ราคา 11,800 บาท

SHOP NOW

จี้เพชร Dragon’s Flow Blessing Pendant

SKU : P24408ES-WG

ราคา 11,800 บาท

SHOP NOW

สร้อยข้อมือเพชร Charm Dragon’s Blessing

SKU : H24401ES-YG

ราคา 12,800 บาท

SHOP NOW

สร้อยข้อมือเพชร Charm Dragon’s Blessing

SKU : H24401ES-WG

ราคา 12,800 บาท

SHOP NOW

สร้อยข้อมือเพชร Shine Dragon’s Blessing

SKU : H24402ES-YG

ราคา 17,800 บาท

SHOP NOW

สร้อยข้อมือเพชร Shine Dragon’s Blessingt

SKU : H24402ES-WG

ราคา 17,800 บาท

SHOP NOW