เครื่องประดับเพชรที่ช่วย

เติมพลังแห่งโชคลาภความมั่งคั่งร่ำวย

ช่วยเสริมอำนาจ และบารมี

แหวนเพชร Blessing Dragon’s Diamond Ring

SKU : R24302AW

ราคา 99,000 บาท

SHOP NOW

กำไลข้อมือเพชร Diamond Guardian Dragon Wrap

SKU : B24403EW

ราคา 339,000 บาท

SHOP NOW

กำไลข้อมือเพชร Dragon Gleam Elegance Bangle

SKU : B24401EW

ราคา 189,000 บาท

SHOP NOW

แรงบันดาลใจสู่ Fu Long (福龙): The Dragon of Prosperity Collection

JUBILEE DIAMOND ได้นำความเชื่อมาผสานรวมกับความทันสมัย สู่การตีความสัญลักษณ์บทใหม่ ออกแบบเป็นเครื่องประดับเพชร Fu Long (福龙): The Dragon of Prosperity Collection มังกรผู้มาอวยพร และส่งมอบความเจริญรุ่งเรือง โดยชื่อของคอลเลกชั่นนี้มีที่มาจากภาษาจีนมงคลว่า

福 (Fú) แปลว่า โชคดีมีสุข
龙 (Lóng) แปลว่า มังกร

เครื่องประดับเพชรที่ช่วย

เติมพลังแห่งโชคลาภความมั่งคั่งร่ำวย

ช่วยเสริมอำนาจ และบารมี

แหวนเพชร Blessing Dragon’s Diamond Ring

SKU : R24302AW

ราคา 99,000 บาท

SHOP NOW

กำไลข้อมือเพชร Diamond Guardian Dragon Wrap

SKU : B24403EW

ราคา 339,000 บาท

SHOP NOW

กำไลข้อมือเพชร Dragon Gleam Elegance Bangle

SKU : B24401EW

ราคา 189,000 บาท

SHOP NOW
SHOP NOW