Technic of Jubilee Diamond

Technic of Jubilee Diamond

ปี 2550 ได้มีการสร้างมาตรฐานในการซื้อขายเพชรโดยให้ความรู้กับลูกค้า เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของใบรับประกันจากสถาบันในต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเพชรขนาด 1 กะรัตจะมีใบรับรองจากสถาบัน HRD (Hoge Raad voor Diamant) Certificate ประกอบกับสินค้า ซึ่งใบรับรองนี้ออกโดย Diamond High Council ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงการรับประกันคุณภาพที่ได้รับการการันตีระดับสากล

ปี 2551 เริ่มการจำหน่ายเพชรที่มีใบรับประกันจาก สถาบัน GIA (Gemological Institute of America) ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นสถาบันที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก และเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพให้กับลูกค้า