Ring Size

แหวนสำหรับผู้หญิงนั้นมีขนาดตั้งแต่ 48 ถึง 55 ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อแหวนขนาด 48 ถึง 50
และแหวนขนาด 49 คือขนาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

แหวนสำหรับผู้ชายนั้นมีขนาดตั้งแต่ 50 ถึง 57 ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อแหวนขนาด 52 ถึง 54
และแหวนขนาด 53 คือขนาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด

คู่มือวัดขนาดแหวน

ยูบิลลี่ตระหนักว่าลูกค้าอาจจะไม่ทราบขนาดแหวนสำหรับสวมนิ้วต่างๆ ดังนั้นทางเราจึงได้มีเครื่องมือที่ช่วยวัดขนาดแหวนอย่างถูกต้องก่อนที่จะมีการสั่งซื้อ