Certificate

C ที่ 5 คือใบรับรองในการตรวจสอบให้คุณแน่ใจว่าจะได้รับเพชรที่ดีที่สุด

certification-1

HRD Antwerp เป็นศูนย์วิจัยที่ถูกก่อตั้งโดย Antwerp World Diamond Centre (AWDC), รู้จักกันในนามว่า Hoge Raad voor Diamant (HRD) หรือ Diamond High Council, ซึ่งเป็นมูลนิธิเอกชนที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเพชรของชาวเบลเยียม HRD Antwerp นั้นมีหน้าที่ตรวจเพชรและออกใบรับรองให้เพชรนั้นๆ ณ ตอนนี้ HRD Antwerp ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดเมื่อพูดถีงบริการการตรวจและให้คะแนนเพชรการบริการตรวจและให้คะแนนเพชรของ HRD Antwerp นั้นถูกชมในหมู่คนขายเพชรว่ามีมาตราฐานที่สูงและการตรวจที่เข้มงวด

HRD Antwerp เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการในการที่รับรองความถูกต้องของเครื่องประดับเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นการประกันสินค้า หรือการซื้อ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการกำหนดมูลค่าของอัญมณีในตลาด HRD Antwerp มีการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับคุณภาพความถูกต้องและเที่ยงธรรม โดยได้มีการอธิบายลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า 4Cs คือ 4 คุณลักษณะที่ควรเลือกของเพชร (4 CS) คือ Carat(น้ำหนักกะรัต), Color(สี), Clarity(ความบริสุทธิ์), Cut (การเจียระไน)

GIA2

GIA ย่อมาจาก Gemological Institute of America เป็นสถาบันอัญมณีหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในตลาดเครื่องประดับอัญมณี โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมือง Carlsbad รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานกระจายออกไปตามประเทศที่เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายอัญมณีหลักๆของโลก เช่น อินเดีย ฮ่องกง รวมถึงประเทศไทยโดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกอื้อจือเหลียง ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร 

 สำหรับบริการหลักของ GIA คือการตรวจสอบและออกใบรับประกันอัญมณีไม่ว่าจะเป็นเพชร พลอย มุก โดยเฉพาะเพชรนั้น GIA ถือเป็นผู้กำหนดมาตรฐานเป็นรายแรกๆของโลกเลยทีเดียว ทำให้ใบรับรองอัญมณีจาก GIA มีความน่าเชื่อถือสูงจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ GIA ยังมีบริการด้านการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจด้านอัญมณี โดยผู้ที่จบหลักสูตรของGIAนั้น ถือว่าเป็น Graduate Gemologist (G.G.) สามารถจำแนกอัญมณีชนิดต่างๆได้ รวมถึงจำแนกอัญมณีแท้เทียม