Buyer Tips

tab-karat

กะรัต คือหน่วยวัดขนาด และน้ำหนักของเพชร ซึ่งจะเกี่ยวกับการนำไปทำเครื่องประดับ เพชรขนาด 1 กะรัต เท่ากับ 100 สตางค์ เพชรขนาดที่แนะนำสำหรับ แหวนเพชรเม็ดเดี่ยวสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เพชรขนาด 10 สตางค์ขึ้นไปก็ ซึ่งจะเป็นขนาดเริ่มต้นที่กำลังพอดี 

tab-color

เพชรที่ใสไร้สีมากที่สุด ถือเป็นเพชรที่ดีที่สุด ซึ่งคนไทยจะเรียกความใสของเพชรว่า “น้ำ” ความใสของเพชรเริ่มต้นจาก D color หรือ “เพชรน้ำร้อย” ไล่ไปจนถึง Z Color เห็นได้ว่าสีเริ่มเหลืองขึ้น แต่ยังถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มของเพชรขาวใส สามารถดูความขาวใสของเพชรได้ด้วยตนเองโดยคว่ำหน้าเพชรลงบนกระดาษขาว สังเกตสีที่ก้นเพชรจะเป็นตำแหน่งที่ชัดเจนที่สุด โดยในส่วนเพชรที่เหมาะแก่การนำไปทำเครื่องประดับเริ่มตั้งแต่ระดับสี J color ขึ้นไป

tab-clarity

คือความสะอาด หรือตำหนิ ของเพชร เพชรที่ดีที่สุดต้องมีตำหนิน้อยที่สุดหรือแทบไม่มีเลย โดยหากใช้กล้องขยาย 10 เท่าในการหา ระดับเพชรที่สะอาดมากที่สุด เรียกว่า IF คือ ไม่มีตำหนิในเนื้อเพชรเลย ระดับตำหนิที่เด่นชัดขึ้นตามลำดับ ไล่จาก VVS ซึ่งตำหนิน้อย และระดับ SI  คือระดับที่มองเห็นตำหนิ ได้ชัดเจน จนอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและ VS ที่มีตำหนิชัดขึ้น ระดับสุดท้ายคือ I ตำหนิที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และค่อนข้างชัดเจน เพชรระดับที่เหมาะกับการใส่เป็นเครื่องประดับ เริ่มตั้งแต่ความสะอาด VS ขึ้นไป หากคุณซื้อเพชรที่มีใบ Certificate มาตรฐานระดับโลกจากสถาบัน HRD หรือ GIA ในใบ Certificate นั้นจะระบุตำแหน่งของตำหนิเพชรไว้อย่างชัดเจน จากนักอัญมณีศาสตร์

tab-cut

Cutting หรือ เจียระไน ทำให้เพชรเป็นประกาย ระยิบระยับ การเจียระไนให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

1. สัดส่วนเพชรจะต้องมีสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุด หรือเพอร์เฟ็ค คัท ทำให้ประกายของเพชรสะท้อนขึ้นมาด้านบนกระทบกับตามากที่สุดซึ่งการเจียระไนเพชรที่ตื้นเกินไป หรือ ลึกเกินไป จะทำให้เพชรไม่สะท้อนประกายกลับขึ้นไปที่สายตาของเรา ทำให้เพชรดูไม่มีประกาย หรือเพชรไม่แวววาว

2. คุณภาพการขัดเงา ในแต่ละเหลี่ยมเจียระไนของเพชร เพชรที่มีการขัดเงาที่ดีจะทำให้เพชรเม็ดนั้นส่องประกายที่ดีแวววาวและสวยงาม

3. ความสมมาตร หมายถึงการเจียระไนที่ทำให้เหลี่ยมเพชรทุกๆเหลี่ยมได้สัดส่วนและเหลี่ยมเจียระไนประเภทเดียวกันควรจะเจียระไนได้ขนาดเท่า หรือใกล้เคียงกันมากที่สุดหากเราจินตนาการว่านำเพชรมาพับครึ่งหนึ่ง เพชรที่มีความสมมาตรจะมีขนาดเท่ากันทั้งซ้ายและขวา ซึ่งหากเพชรมีความสมมาตรจะมีผลทำให้เพชรมีการสะท้อนประกายได้ระยิบระยับมากที่สุด และเป็นเพชรที่เจียระไนดีที่สุด

หากครบทั้งสามองค์ประกอบจะได้ระดับ Excellent หรือตามมาตราฐานการเกรดคุณภาพเพชรระดับโลก ทั้งจากสถาบัน HRD หรือ GIA จะนิยมเรียกว่า เพชรระดับ Triple Excellent