Awards

Our Awards

เพชรยูบิลลี่ ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในส่วนของคุณภาพผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีคุณภาพที่เรามีให้กับลูกค้าของเราเสมอมา

Awards List

2549 - Super Brand Winner 2005

ได้รับรางวัล “Super Brand Winner 2005” ซึ่งจัดโดย “นิตยสารสรรสาระ” (Reader’s Digest) ในสาขา “สินค้า ที่ให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด”

2555 - ใบโพธิ์บิสสิเนส อวอร์ด

บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ “ใบโพธิ์บิสสิเนส อวอร์ด” ถึง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้ามีคุณภาพสูงด้านวัตกรรม และด้านความแข็งแกร่งของตราสินค้าวันที่ 28-30 ตุลาคม 2555

2555 - SET Awards 2012

บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2012 ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และรางวัลดีเด่นด้านผลการดา เนินการ จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

2556 - SET Awards 2013

บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2013 ถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปี ที่ 2 และรางวัลด้านผลการดำ เนินการดีเด่น ติดต่อกันเป็นปี ที่ 2 เช่นเดียวกัน จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

2557 - HRD Antwerp Certified Diamond Jeweller

สถาบัน เอช อาร์ ดี แอนด์เวิร์ป ซึ่งเป็นสถาบันอัญมณีศาสตร์อันดับ 1 จากเมืองแอนด์เวิร์ปศูนย์กลางวงการเพชรระดับ โลกแห่งประเทศเบลเยี่ยม ได้มอบรางวัล ระดับโลก “HRD Antwerp Certified Diamond Jeweller” ให้แก่เพชร “ยูบิลลี่” เป็นรายแรกของโลก เนื่องจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการในระดับแนวหน้าของโลก ทั้งยังมีความโดดเด่นด้านการบริหารที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

2557 - SET Awards 2014

บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2014 ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศแห่งความสา เร็จ (SET Award of Honor) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปี ที่ 3 และรางวัลด้านผลการดำ เนินการดีเด่นติดต่อกันเป็นปี ที่ 3 เช่นเดียวกัน จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

2558 - SET Awards 2015

บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2015 รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปี ที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร